Tu si môžete pozrieť niektoré ukážky z realizovaných stavieb. Keďže rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, uvádzame len tie ukážky, na ktorých zverejnenie dal zákazník výslovný súhlas.

Referencia 1 HAUSLINE 16 -Horná Kráľová (2019)
Referencia č.2 HAUSLINE 25 - Dunajská Lužná
Referencia č.3 HAUSLINE 112 - Senec
Referencia č.4 HAUSLINE 16 -Veľký Biel
Referencia č.5 HAUSLINE 14 - Senec