Zopár dôvodov, prečo stavať našou technológiou:

menej betónu a práce v základoch, to znamená úsporu financií 20-25%
● suchý proces výstavby, možnosť montáže v každom ročnom období
● nízka hmotnosť panelov, to znamená nízke náklady na prepravu a manipuláciu s nimi
● veľké formáty panelov, z toho vyplývajúca rýchla výstavba
● menšia hrúbka stien, čo znamená väčší vnútorný priestor (pri dome s rozlohou 150 m2 je
rozdiel cca 14 m2, čo vám ponúka ďalšiu miestnosť navyše)
● vysoká úspora nákladov na vykurovanie
● univerzálne a variabilné použitie panelov
● minimalizácia odpadov materiálov vďaka presnosti a rovinatosti konštrukcie
● rýchlosť výstavby - 3 - 4 mesiace
● drevený plášť z dosiek je regenerovateľný
● jadro panelu z EPS je možné recyklovať
● jadro panelu nemá výživnú hodnotu pre hmyz a hlodavcov, je nemenné, neprodukuje nežiadúce plyny ani žiadne vylúhovadlá
● materiály pre výrobu panelov neobsahujú zdraviu škodlivé chemikálie
● energetická účinnosť: hodnoty blízke k pasívnemu domu s termoizolačnými vlastnosťami
prestupu tepla spĺňa požadovanú normu na 120%
● minimálne náklady na vykurovanie, (100 m2 obytnej plochy pri doporučenom vykurovacom
systéme sú náklady cca 200 € / rok ( výsledok potvrdený nezávislým auditom)
● vysoká záruka: 30 rokov na konštrukciu domu!
● tradícia: 60 rokov celosvetového používania SIP technológie, 80% RD v Kanade a 65% RD
v USA postavených technológiou SIP.
● Flexibilita: možnosť realizácie ľubovoľného projektu, rýchlej a bezproblémovej prístavby, prestavby a pod.
● Vlastnosti certifikovaných domov HAUSLINE porovnateľné s vlastnosťami kvalitných tehlových domov energetickej triedy A1 (životnosť, požiarna odolnosť , tepelno- izolačné,  zvukovo-izolačné,  hydro-izolačné a statické vlastnosti a i.)

Porovnanie vlastností domov HAUSLINE s murovanými a necertifikovanými SIP domami môžete vidieť v nižšieuvedenom dokumente na stiahnutie.